การแสดงผล

+
-

นางสาวพเยาว์ บุญช่วย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการนวดไทย (Thai Massage) ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

14 มิ.ย. 2565 15:21:23

...
...

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมายให้นางสาวพเยาว์ บุญช่วย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการนวดไทย (Thai Massage) ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565  ตามโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน ซึ่งประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดมะม่วงเอน ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่