การแสดงผล

+
-

นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 10 คน

8 มิ.ย. 2565 15:50:39

...
...

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สปาหัตถามณีกร อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่