การแสดงผล

+
-

ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

17 พ.ย. 2564 16:22:12

...

วันที่ 16 พ.ย. 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ โดยมีนายประทีบ ทรงลำลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและนายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้พร้อมประชุมรายงานผลการดำเนินการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป้าหมายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565