ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 ปกติ 26 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
2 การประยุกต์ใช้งานโซลาเซลล์เพื่องานการเกษตร 18 ปกติ 26 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
3 การนวดหินร้อน 30 ปกติ 26 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ 18 ปกติ 26 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
5 การเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ปกติ 26 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เต็ม
6 การติดตั้งและทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า 30 ปกติ 27 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
7 การออกแบบและการติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 18 ปกติ 27 มิถุนายน 2567 29 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เต็ม
8 การโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน 18 ปกติ 27 มิถุนายน 2567 29 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
9 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 28 มิถุนายน 2567 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
10 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ปกติ 28 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
11 การแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ปกติ 28 มิถุนายน 2567 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
12 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก(-) 18 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 6 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
13 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว เต็ม
14 PLC ระดับ 1 30 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 7 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เต็ม
15 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 7 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
16 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ระบบไฟฟ้า 30 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 7 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
17 บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
18 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
19 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
20 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
21 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
22 การดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
23 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
24 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม