การแสดงผล

+
-

แจ้งเตือนการยื่นแบบ สท. 2

เรียน ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 100 คน ขึ้นไป อย่าลืมยื่นแบบ สท.2 ประจำปี 2566 ผ่านระบบ PRB e-Service ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 นี้นะคะ ศึกษาวิธีการยื่นคลิก??https://online.pubhtml5.com/luxk/qnln/#p=1

ไฟล์แนบ :: 71_Images_การยื่นสท.2 67_25122566110616_.jpg ดาวน์โหลด