การแสดงผล

+
-

ตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี  มีความประสงค์จะสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานสอดคล้องและตรงตามความต้องการของแรงงานในพื้นที่ ตลอดจน วางแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยสามารถตอบโดยคลิกประเภทผู้ตอบ ด้านล่างนี้