การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ประมวลภาพมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566