การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: เปิดฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 สาขา การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์