การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: เปิดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อการพาณิชย์