การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565