การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ประมวลภาพกิจกรรม การฝึกยกระดับฝีมือ โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ