การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ

26 พ.ค. 2566 15:03:47

...
...
...
...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ออกตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อให้คำแนะนำ ในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเขตพื้นที่ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

2. บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด