การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

25 พ.ค. 2566 15:09:59

...
...
...
...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดสระลงเรือ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยมีนายศักรินทร์
ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน