การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9

20 มิ.ย. 2567 16:08:38

...
...
...
...
...
...
วันที่ 20 มิถุนายน 2567  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรีร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในพิธี