การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมตามโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา)

18 มิ.ย. 2567 15:26:25

...
...
...
...
...

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายพิสนธิ์ ขำขุด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดฝึกอบรมตามโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการจัดการสุขลักษณะและการใช้ระบบ GMP และการใช้ระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร ให้กับแรงงานเมียนมา จำนวน 20 คน ในระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2567
ณ บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี