การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

12 มิ.ย. 2567 08:42:56

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตร การบำรุงรักษารถตัดอ้อย อบรมระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2567 ณ บริษัทอุตสาหกรรมมิตรเกษตรจำกัด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด จำนวน 20 คน