การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการส่งมอบเครื่องมือพื้นฐาน

6 มิ.ย. 2567 14:07:37

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะของแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ(โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)) รุ่นที่ 8 / 2567 หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น จำนวน 20 คน ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี