การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรีปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้แก่ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ

27 ก.พ. 2567 15:56:40

...
...
...
...
...
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิสนธิ์ ขำขุด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้แก่ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ จำนวน 20 นาย การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กองพลทหารราบที่ 9 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี