การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

27 ก.พ. 2567 15:53:32

...
...
...
...
...
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ให้แก่ ช่างทั่วไป จำนวน 20 คน การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 และ 1-2 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี