การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

27 ก.พ. 2567 15:46:49

...
...
...
...
...
...
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี  ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 นำชุดขั้วหลอดและหลอดไฟฟ้าที่จำเป็นภายในบ้านมอบให้ประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ