การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

21 ก.พ. 2567 16:15:58

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิสนธิ์ ขำขุด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เป็นประธานการเปิดฝึกอบรม โครงการสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานในการผลิตแบบ Monozukuri ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน ณ บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี