การแสดงผล

+
-

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ไฟล์แนบ :: 487_File_1.2จริยธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน_24032564184645_.pdf ดาวน์โหลด