การแสดงผล

+
-

ของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบให้แก่พี่น้องประชาชน