การแสดงผล

+
-

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

20 ก.พ. 2567 14:16:19

...
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ซึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ป.ป.ช. ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
(1) สปอตตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต 3 เรื่อง
(2) สปอต Motion การ์ตูน 10 ตอน
(3) ซีรีส์ขบวนการใต้โต๊ะ 8 ตอน
(4) คลิปบุคคลต้นแบบ 20 เรื่อง