การแสดงผล

+
-

บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20 ก.พ. 2567 00:00:00

...

เพลงถวายกำลังใจ - Google ไดรฟ์

บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการแสดงพลังของประชาชนถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย