การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

24 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

18 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกพนักงานราชการ

12 ก.ค. 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

8 ก.ค. 2564

สนพ.กาฬสินธุ์ประชุม อสร.

24 มิ.ย. 2564

สนพ.กาฬสินธุ์ รับสมัครฝึกอบรมการทำเบเกอรี่

21 มิ.ย. 2564

สนพ.กาฬสินธุ์ เชิญชวนผู้สนใจฝึกอบรม ฟรี..

16 มิ.ย. 2564

สมัครฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน

7 มิ.ย. 2564

ฝึกอบรมออนไลน์ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 พ.ค. 2564