การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 1/2565

13 ม.ค. 2565

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

6 ม.ค. 2565

สรุปผลการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ธ.ค. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

24 ธ.ค. 2564

แนวทางการกำกับติดตามแผนงานบูรณาการฯ และสัญลักษณ์ในการบูรณาการ 6 กระทรวง ในรูปแบบ File AI

23 ธ.ค. 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8 ธ.ค. 2564

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2565

19 พ.ย. 2564

สนพ.กาฬสินธุ์ ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างโรงล้างโรงแพ๊คผักวิสาหกิจชุมชนปัญบุญ

5 พ.ย. 2564

พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

14 ต.ค. 2564