การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ

21 ก.พ. 2565

ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คน ตอบแบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน เพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17 ม.ค. 2565

ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

14 ม.ค. 2565

ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 1/2565

13 ม.ค. 2565

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

6 ม.ค. 2565

สรุปผลการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ธ.ค. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

24 ธ.ค. 2564

แนวทางการกำกับติดตามแผนงานบูรณาการฯ และสัญลักษณ์ในการบูรณาการ 6 กระทรวง ในรูปแบบ File AI

23 ธ.ค. 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8 ธ.ค. 2564