การแสดงผล

+
-

สนพ.กาฬสินธุ์รับสมัครเข้าฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเขียนแบบฯและสาขา CNC

28 พ.ย. 2565 13:57:34

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานกาฬสินธุ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เปิดรับสมัคร อบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือเเรงงาน
สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1
สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
ในวันที่ 7-11 ธันวาคม 2565 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นี้
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://line.me/ti/p/qwyWDkwl2R
แจ้งผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2565

สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 083-4194954, 065-3954441, 085-6430967

#สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
#คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
#หลักสูตรยกระดับฝีมือเเรงงาน