การแสดงผล

+
- ไทย

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์