ไทย

การแสดงผล

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์