การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตนารมย์องค์กรคุณธรรมกองแผนงานและสารสนเทศ

กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การยกย่องเชิดชูบุคคล

https://drive.google.com/file/d/1Nyhc9asTT6DJjDnc5hCCAe81tj6XDuLg/view?usp=drive_link

 

กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การยกย่องเชิดชูหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/157zzO6I5ciDe7WjNTll7iHUWOJ2k1Igs/view?usp=drive_link

ไฟล์แนบ :: 10_File_2ประกาศเจตนารมย์2567กผส_14062567113745_.pdf ดาวน์โหลด