การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

28 ส.ค. 2565

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ

25 ส.ค. 2565

กาาเข้าเยี่ยมชมรถโมบายการให้บริการแก่ลูกค้าของ Samsung

24 ส.ค. 2565

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการ

9 ส.ค. 2565

การประชุมหารือโครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน

5 ส.ค. 2565

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้าง

1 ส.ค. 2565

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU) ของ สนพ.กาญจนบุรี

27 ก.ค. 2565

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU) ของ สพร.4 ราชบุรี

26 ก.ค. 2565

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ

21 ก.ค. 2565