การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้จัดส่งอาหารและผู้จัดส่งพัสดุ

11 ต.ค. 2566

การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบและขับเคลื่อนความร่วมมือการบูรณาการ ระหว่าง 4 กระทรวง เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแรงงานของประเทศ ครั้งที่ 1/2566

9 ต.ค. 2566

การประชุมพิจารณากลั่นกรอง ข้อเสนองานวิจัยโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

5 ต.ค. 2566

การมอบช่อดอกไม้จากเครือข่ายแรงงานที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566

22 ก.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพ อุตสาหกรรมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และดิจิทัล

22 ก.ย. 2566

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ก.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคนิคช่างอุตสาหกรรม

13 ก.ย. 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

31 ส.ค. 2566

พิธีเปิดตัวโครงการประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง)

31 ส.ค. 2566