การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง)

15 มี.ค. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานขับรถในงานภาคการเกษตร

12 มี.ค. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโครงการกำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

8 มี.ค. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

6 มี.ค. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการและก่อนปลดประจำการ

23 ก.พ. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง

20 ก.พ. 2567

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2567

16 ก.พ. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล

15 ก.พ. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ

14 ก.พ. 2567