การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้าง

21 ธ.ค. 2565

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานขับรถบรรทุก

19 ธ.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล

16 ธ.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

14 ธ.ค. 2565

พิธีเปิดงานประชุมเส้นทางสู่ความสำเร็จ (Road To Success 2023)

11 ธ.ค. 2565

การประชุมหารือและสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ

1 ธ.ค. 2565

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

22 พ.ย. 2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 5/2565

15 พ.ย. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ

9 พ.ย. 2565