การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีทระดับพื้นฐาน

21 ธ.ค. 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล

19 ธ.ค. 2566

การประชุมหารือแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบิน

19 ธ.ค. 2566

พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการติดตั้งอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และการลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

16 ธ.ค. 2566

การประชุมหารือ แนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ

8 ธ.ค. 2566

พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

6 ธ.ค. 2566

พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

30 พ.ย. 2566

ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 2567

23 พ.ย. 2566

การสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจ กพร.ปช.

20 พ.ย. 2566