การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

1 มี.ค. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ การพัฒนาแรงงานด้านการนวด สปา และ Wellness

27 ก.พ. 2566

การประชุมหารือโครงการข้าวแกงกำลังใจ

27 ก.พ. 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

24 ก.พ. 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งบำรุงรักษากล้องวงจรปิดและกล้องติดยานพาหนะ

14 ก.พ. 2566

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบิน

8 ก.พ. 2566

การประชุมหารือแนวทางพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างติดตั้งระบบโชลาร์เซลล์

30 ม.ค. 2566

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 1/2566

24 ม.ค. 2566

พิธีส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร

13 ม.ค. 2566