การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มด้านดิจิทัล

3 ก.ค. 2566

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

30 มิ.ย. 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (Web Portal) หรือ เว็บไซต์ SME ONE

27 มิ.ย. 2566

การประชุมหารือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการทำงานใต้น้ำเชิงพาณิชย์

26 มิ.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการและก่อนปลดประจำการ

23 มิ.ย. 2566

การประชุมหารือแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มด้านดิจิทัล

16 มิ.ย. 2566

พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมช่าง Q-CHANG Academy

6 มิ.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ

1 มิ.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

30 พ.ค. 2566