การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง

8 เม.ย. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

8 เม.ย. 2565

พิธีรับมอบปูนซีเมนต์ จำนวน 1,000 ถุง

7 เม.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2565

24 มี.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการจัดหางานและพัฒนาทักษะการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ

23 มี.ค. 2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก) และกลุ่มจังหวัดภาคใต้

18 มี.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศเสริมทักษะ IoT

28 ก.พ. 2565

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานโลจิสติกส์

25 ก.พ. 2565

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานขับเครนรถบรรทุก

24 ก.พ. 2565