การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ ทหารกองประจำการและก่อนปลดประจำการ

24 พ.ค. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ

20 พ.ค. 2567

ประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางในสาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2567

13 พ.ค. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัลและด้านภาษาต่างประเทศ

13 พ.ค. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านมวยไทยและการนวดแผนไทย

7 พ.ค. 2567

การประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า

30 เม.ย. 2567

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ. ครั้งที่ 2/2567

26 เม.ย. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต

24 เม.ย. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

9 เม.ย. 2567