การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ

1 มิ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ เช่น การพัฒนาบุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการกู้คืนสารทำความเย็นในระบบเครื่องปรับอากาศ ส่งเสริมให้บริษัทจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 เป็นต้น โดยที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาช่างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2,255 คน ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และในปี 2566 บริษัทจะมีการมอบชุดการฝึกอบรม รวมมูลค่า 569,600 บาท