การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

30 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
30 พ.ค. 66 เวลา 15.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายพิเซษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหารือกับนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงาน เช่น เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส กำลังแรงงานในชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้โรงเรียนฝึกอาชีพ และศูนย์ฝึกอาชีพเป็นหน่วยฝึกอบรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า