การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง

19 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
19 พ.ค.66 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศร่วมกับกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้างร่วมกับบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมจระเข้ อะคาเดมี่ ณ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร