การแสดงผล

+
-

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการซัมซุง

12 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
12 พ.ค.66 เวลา 08.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้แก่ช่างของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายซัมซุง จำนวน 7 คน โดยมีกองแผนงานและสารสนเทศและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติ และเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์บริการซัมซุม ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรี วัชรพงษ์ ซื่อตรง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และนางจิราพร จันทเขตต์ ผู้จัดการภาค บริษัท SY Thai จำกัดให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการซัมซุง จังหวัดชลบุรี