การแสดงผล

+
-

การรับมอบเครื่องมืออุปกรณ์และเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศของ สพร.33 ตราด

11 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
11 พ.ค.66 เวลา 10.00 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการรับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด (22 รายการ) มูลค่า 105,000 บาท จากว่าที่ร้อยตรี วัชรพงษ์ ซื่อตรง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เพื่อให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด นำไปใช้จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยมีกองแผนงานและสารสารเทศเข้าร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และมีนายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราดและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด