การแสดงผล

+
-

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 27 แห่ง ที่มีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านงบประมาณ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การฝึก สถานที่ และวิทยากร มูลค่าทั้งสิ้น 47,671,378 บาท รวมถึงร่วมดำเนินการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถ ให้แก่ช่างฝีมือ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในทุกระดับ จำนวน 13,829 คน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน