การแสดงผล

+
-

การประชุมเตรียมจัดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจสู่ไทยมีงานทำ”

3 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
3 มี.ค.66 เวลา 09.00 น.นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมเตรียมจัดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจสู่ไทยมีงานทำ” ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแถลงผลงานความร่วมมือ จัดนิทรรศการความร่วมมือ เช่น ระบบฐานข้อมูล Big Data และส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาหลักสูตร บุคลากรและครูผู้สอน การทดสอบ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและพัฒนางานในการจัดการอาชีวศึกษาด้านทวิภาคี และการแข่งขันฝีมือแรงงาน รวมถึงมหกรรมตลาดนัดแรงงาน จัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธาน