การแสดงผล

+
-

การร่วมเป็นเกียรติและมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2565

23 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
23 ก.ย. 65 เวลา 11.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย ให้การต้อนรับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ บริษัท ไทย ซัมซุง อิเลคทรอนิกส์ จำกัด และบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2565 (ครบรอบ 29 ปี) ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน