การแสดงผล

+
-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้อง

5 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 ก.ย. 65 เวลา 13.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้อง โดยมีนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ และนายณัฏฐ์ เจนสิราสุรัชต์ ผู้จัดการงานบริการเทคนิค บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การลงนามดังกล่าวก็เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างปูกระเบื้องในพื้นที่ 20 จังหวัด เช่น สงขลา สกลนคร ลำพูน นครพนม บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา และเพชรบูรณ์ เป็นต้น เน้นฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการปูกระเบื้องเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น ศาลาอเนกประสงค์ วัด โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้