การแสดงผล

+
-

การประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

27 เม.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
27 เม.ย.65 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ ชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออกประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ จะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรบาร์เทนเดอร์ ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 120 คน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยนาท ระยอง เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์