การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานขับขี่รถขุด

4 ก.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
4 ก.ค.67 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศร่วมกับกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานขับขี่รถขุดร่วมกับบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานขับขี่รถขุด การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน