การแสดงผล

+
-

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้าน Data Analytics ประจำหน่วยงาน

3 ก.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3 ก.ค. 67 เวลา 09.00 น. นางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้าน Data Analytics ประจำหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ เป็นการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่นักวิจัยประจำหน่วยงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานให้กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่