การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ

3 ก.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
3 ก.ค. 67 เวลา 15.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับนายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีทไว้ส์ (ประเทศไทย) และกรรมการบริษัท บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และนายสมยศ ศิริศักดิ์ยศ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่เข้าพบเพื่อหารือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศให้แก่บุคลากรของกรมในหลักสูตรการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลส์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด รุ่นที่ 2 และการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยมีผู้บริหารกรมร่วมหารือ ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 สำนักอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน